IDENTITATEA

Naiming eta Brainding

Markaren garapena

Aplikazioen garapenak

WEB

Diseinua eta programaketa

Web korporazioa

GRAFIKA

Ilustrazioak

Katalogoak

Folletoak

Maketazioa

1. A U R R E  L A N K E T A:

Bezeroaren helburuak finkatu eta merkatua ikertu.

Merkatua ikertu, bezeroaren beharrak baloratuz, marka berriak izan behar dituen ezaugarriak zehaztu.

2. I D E I A:

Ikuspegi desberdinak erabiliz, ideiak sortu eta garatu.

Tendentzia desberdinak kontuan hartuz, lehen ideiak sortu eta emaitzekin balorazioa egin.

3. G A R A P E N A:

Sortutako marka irudia forma desberdinetan garatu.

Zuri-beltzean, negatiboan, sare sozialetarako…

4 . G I Z A R T E R A T Z E A :

Marka irudia gizartean ezagutzeko behar diren elementuak sortu.

Baliabideak ikertu eta sortu.

Web orriak, spot-ak, esku-orriak, kartelak, errotulazioak…